Skymnings Wiki
Advertisement
104 2
104 5
0052
0013
009
MG 2340
104 4
0050

Gripeholm genom tiderna
Gripeholms spännande historia börjar redan på 1300-talet med en försvarsborg vars grund fortfarande finns att beskåda i ekparken intill slottet. Någon gång på 1400-talet övergavs den gamla borgen och en ny uppfördes på den plats där slottet står i dag, vacker beläget vid strandkanten och strategiskt nära inlopp och havet åt tre väderstreck. Genom arv kom den mäktiga ätten Sparre under två sekel att äga Signe Hus, som det då kallades, och under den tiden ändrades huset från borg till slott med tak över borggården och tre stora torn.

I slutet på 1600-talet dog ätten Sparre af Signe ut och gården såldes år 1664 till den förmögne greven Johan Sebastian Henrik von Gripklo. Några generationer senare, var Johan Sebastians barnbarnsbarn Magnus Gabriel greve, och då Grevens hustru Ulrika kom till slottet var hon föga imponerad av det gamla godset och sa: ”Jag vill ha en romantisk riddarborg vid stranden.”

Likt många samtida kvinnor läste Ulrika von Gripklo författaren Sir Walter Scotts romaner om den ädle riddaren Ivanho. Sir Walter Scott hade själv låtit uppföra en riddarborg, Abottsford House i Scotland, ritad av arkitekten Peter Frederick Robinson. Då Magnus von Gripklo inte ville vara sämre skickades ritningar av Signe Hus, som nu fått namnet Gripeholm, tillsammans med hans hustrus önskning om en romantisk riddarborg, till denne arkitekt. I retur levererades ritningar på ett enastående vackert slott, med tinnar och torn och symboler, helt i den nygotiska, romantiska andan som var samtidens högsta mode. Byggmästare Abraham Nyström fick uppdraget att förverkliga planerna som tog hela sexton år att genomföra. Mycket av de gamla väggarna och inredningen bevarades och det gamla slottet fick ett nytt skal. Först år 1848 stod Sveriges vackraste slott färdigt med fyra stora torn symboliserande årstiderna, tolv små torn för månaderna, femtiotvå rum för veckorna och trehundrasextiofem fönster symboliserande dagarna på ett år!

Idag ägs och bebos slotten fortfarande av familjen Gripklo, och nuvarande greven Magnus von Gripklo ärvde inte bara slottet och ägorna utan också namnet Magnus som blivit något av ett släktnamn inom familjen.

Slottet idag
Gripeholm slott är idag först och främst ett hem och fungerar som privat bostad till greve Magnus, som är ogift. Men huserar även till och från hans båda yngre systrar med respektive familjer. Utan att ha förlorat något av prägeln från 1600-talets rustik till 1800-talets guldkantade prakt har slottet till stora delar anpassats för att möta dagens standard. I gästrummen är det mesta bevarat i möblemang från tidigare generationer, även om moderna badrum diskret smugits in, och trots slottets storslagenhet och dess enorma ytor har man lyckats skapa en känsla av ett levande hem, en känsla som besökare ofta uppskattande påpekar.

198 2

En levande gård
Vikten i att värna om ett levande slott på en levande gård är ovärderlig för familjen Gripklo. Bevarandet av kulturhistoriska värden är en drivkraft för familjen och ett stort ansvar som är en naturlig del av det vardagliga livet på gården. Inte bara slottet och gårdens övriga byggnader vårdas utan det bedrivs även aktiv natur- och viltvård till förmån för en rik och varierande fauna och flora. Ett hägn har byggts kring ekparken intill slottet, där  dovhjort och mufflonfår hjälper till med att hålla kulturlandskapet öppet.

I skogarna runt omkring finns gott om älg, rådjur och även vildsvin och mängder av dammar, våtmarker och skyddsplanteringar har skapats för att gynna det rika fågellivet.

Gården består totalt av 3600 ha, varav 3000 ha är skogsmark, 450 ha åkermark och resten betesmark. Dessutom tillkommer 1500 ha vatten i Marksjön som yrkesfiskas.

Näringsverksamhet på gården är framförallt skogsbruk med produktion av timmer och massaved. Vidare idkas fastighetsförvaltning av ett sjuttiotal permanent- och fritidshus, samt uthyrning av lokaler, ett grustag och Marksunds camping.

I liten och mycket exklusiv skala bedrivs jakt- och konferensverksamhet, där privata eller företagskunder erbjuds boende samt middag med familjen på slottet. En unik och högt uppskattad upplevelse i en enastående miljö.

Advertisement