FANDOM


Skimrande pulver bla 12 ml snazaroo s 250 250

Beat är en relativt ny partydrog som bara dykt upp senaste åren men som växer i popularitet.

Det administreras genom injektion, nasalt ("snorta") och rökas. Berusningen är relativt kort, upp till två timmar beroende på hur drogen intas. Den önskade effekten är ökat självförtroende och pigghet. Beat likar också delvis MDMA på det viset att man kan uppleva en extremt ökad tillit och känsla av närhet till människor i omgivningen och förmågan att förlåta andra förstärks avsevärt. En av de vanligaste rapporterade subjektiva upplevelserna är en starkt ökad öppenhet vilket ofta leder till att personer under ruset kan berätta om sina djupaste problem och svåra upplevelser för varandra. Detta har ofta ett stort terapeutiskt värde. Neurotiskt baserade rädslor kan också upplösas. Beat är mycket beroendeframkallande och ger ett kraftigt höjt blodtryck och kan, särskilt vid upprepad användning, orsaka hjärtproblem och stroke. Långvarigt bruk genom näsan kan ge skador på vävnaden. Liksom annan narkotika kan Beat ge upphov till drogutlösta psykiska störningar, däribland drogutlöst psykos. Beat är också känt för att ibland säljas orent och kan då vara mycket farligt att inta. Kraftig överanvändning kan lätt leda till överdos.